Apurahojen jako 7.3.2017

Maimu Halosen rahastolle tuli määräaikaan mennessä 16 apurahahakemusta, joiden yhteissumma oli 12 768 euroa. Hoitokunnan kokous myönsi yhdistyksen jäsenille apurahoja 13 kpl, yhteensä 6 690 euroa.

Posted in tapahtumat.