Jäseneksi

Terveystoimittajien jäseneksi voi hakea, jos työskentelee toimituksellisessa työssä lehdessä, radiossa, televisiossa, verkkojulkaisussa tai niitä palvelevassa uutis- tai artikkelitoimistossa taikka toimii freelancetoimittajana. Työsuhde voi olla joko vakituinen tai määräaikainen; tärkeintä on terveysasioiden pitkäjänteinen seuranta.

Jäsenkelpoisuuskriteerit 1.4.2022 alkaen
Jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen hakija, jolla on riittävä (ainakin vuoden mittainen) työkokemus toimittajana tai viestintätehtävissä lääketieteen, terveydenhoidon ja/tai terveyspolitiikan alalla. Lisäksi hakijan on työskenneltävä parhaillaan näillä aloilla.

Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan. Hakemukseen on liitettävä kolme työnäytettä, jotka koskevat lääketieteen ja terveyden alaa.

  • Jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa.

Jäsenhakulomake_Terveystoimittajat 2022.rtf

Jäsenhakulomake_Terveystoimittajat 2022.pdf

Jos lomake ei aukea, sihteeri lähettää sen sinulle.
sihteeri@terveystoimittajat.fi

Terveystoimittajien jäsenenä saat runsaasti jäsenetuja.

  • Ajankohtaisia ja kiinnostavia tiedotteita sähköpostitse.
  • Painettuja lehtiä ja verkkolehtiä.
  • Kutsuja koulutuksiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
  • Yhteystietosi painettuun jäsenluetteloon joka toinen vuosi.
  • Mahdollisuuden hakea apurahaa Maimu Halosen rahastolta.
  • Mahtavan 240 terveystoimittajan verkoston!

Apurahat

Maimu Halosen rahaston apurahat

Maimu Halosen rahasto edistää lääketieteen toimittajien ammatillista osaamista ja koulutusta. Rahaston varoista jaetaan vuosittain apurahoja Terveystoimittajat ry:n jäsenille sekä yhdistyksen omaan jatkokoulutukseen.

Apurahaa voi hakea jatkokoulutukseen, siihen liittyvään matkaan, tausta- tai koulutusaineistoon tai ammattialan kokousmatkaan.

Hakijan on toimitettava rahastolle määräaikaan mennessä apurahahakemus tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella MHR-apurahalomake (klikkaa hiiren oikealla ja valitse Tallenna linkki nimellä).

Apurahan hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen haku tammi-helmikuussa ja toinen haku touko-elokuussa.

Hausta tiedotetaan jäsenille sähköpostilla.

Myönnetty apuraha siirretään saajan pankkitilille välittömästi. Matka-apuraha maksetaan vasta matkan ja hyväksytyn tilityksen jälkeen. Hoitokunta voi kuitenkin hyväksyä matkaa varten ennakkoa.

Apurahan saajan on annettava hoitokunnalle kertomus apurahan käytöstä tarvittaessa tositteineen. Kertomus toimitetaan asiamiehelle rahaston lomakkeella – Apurahatilityslomake – sovittuun ajankohtaan mennessä.

Maimu Halosen rahasto perustettiin vuonna 2003. Perustajayhteisöinä olivat Lääketieteen toimittajat ry (nyt Terveystoimittajat ry), Lääketietokeskus Oy, Suomen Apteekkariliitto ry ja Suomen Lääkäriliitto ry. Rahaston toiminnasta vastaa hoitokunta, jossa on yksi edustaja kustakin perustajayhdistyksestä. Hoitokunnan sihteerinä ja rahaston asiamiehenä toimii toimittajayhdistyksen nimeämä henkilö.

Maimu Halonen (1941–2000) toimi Lääkäriliiton tiedotussihteerinä ja lehdistöpäällikkönä 23 vuoden ajan. Hän oli keskeisessä asemassa lääketieteen toimittajien järjestäytyessä yhdistykseksi 1987.

Lue myös
Tiedottajapalkinto Maimu Haloselle

Lisätietoja apurahoista saa rahaston asiamieheltä Tuija Metsäaholta sihteeri@terveystoimittajat.fi