Jäseneksi

Terveystoimittajien jäseneksi voi hakea, jos työskentelee jatkuvassa toimituksellisessa työssä lehdessä, radiossa, televisiossa, verkkojulkaisussa tai niitä palvelevassa uutis- tai artikkelitoimistossa taikka toimii freelancetoimittajana. Työsuhde voi olla joko vakituinen tai määräaikainen; tärkeintä on terveysasioiden pitkäjänteinen seuranta.

Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissaan. Lataa Jäsenhakulomake_Terveystoimittajat (klikkaa hiiren oikealla ja valitse Avaa linkki). Hakemukseen on liitettävä kolme juttunäytettä, jotka koskevat lääketieteen ja terveyden alaa.

  • Liittymismaksu 20 euroa sisältää liittymisvuoden jäsenmaksun.
  • Myöhemmin jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa.

Apurahat

Maimu Halosen rahaston apurahat

Maimu Halosen rahasto edistää lääketieteen toimittajien ammatillista osaamista ja koulutusta. Rahaston varoista jaetaan vuosittain apurahoja Terveystoimittajat ry:n jäsenille sekä yhdistyksen omaan jatkokoulutukseen.

Apurahaa voi hakea jatkokoulutukseen, siihen liittyvään matkaan, tausta- tai koulutusaineistoon tai ammattialan kokousmatkaan.

Hakijan on toimitettava rahastolle määräaikaan mennessä apurahahakemus tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella MHR-apurahalomake (klikkaa hiiren oikealla ja valitse Avaa linkki).

Apurahan hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen haku tammi-helmikuussa ja toinen haku touko-elokuussa.

Hausta ilmoitetaan jäsenille yhdistyksen vuosikokouksessa ja sähköpostilla.

Myönnetty apuraha siirretään saajan pankkitilille välittömästi. Matka-apuraha maksetaan vasta matkan ja hyväksytyn tilityksen jälkeen. Hoitokunta voi kuitenkin hyväksyä matkaa varten ennakkoa.

Apurahan saajan on annettava hoitokunnalle kertomus apurahan käytöstä tarvittaessa tositteineen. Kertomus toimitetaan asiamiehelle rahaston lomakkeella – Apurahatilityslomake – sovittuun ajankohtaan mennessä.

Maimu Halosen rahasto perustettiin vuonna 2003. Perustajayhteisöinä olivat Lääketieteen toimittajat ry (nyt Terveystoimittajat ry), Lääketietokeskus Oy, Suomen Apteekkariliitto ry ja Suomen Lääkäriliitto ry. Rahaston toiminnasta vastaa hoitokunta, jossa on yksi edustaja kustakin perustajayhdistyksestä. Hoitokunnan sihteerinä ja rahaston asiamiehenä toimii toimittajayhdistyksen nimeämä henkilö.

Maimu Halonen (1941-2000) toimi Lääkäriliiton tiedotussihteerinä ja lehdistöpäällikkönä 23 vuoden ajan. Hän oli keskeisessä asemassa lääketieteen toimittajien järjestäytyessä yhdistykseksi 1987.

Lisätietoja apurahoista saa rahaston asiamieheltä Tuija Metsäaholta sihteeri@terveystoimittajat.fi