Tutkitun tiedon tulkintakurssi 6.5.

Tutkija Jani Ruotsalainen, professori Juhani Knuuti ja professori Kari Tikkinen järjestävät terveystoimittajille Tutkitun tiedon tulkintakurssin perjantaina 6.5.

Ohjelma

8.30–09.00 Aamukahvit

9.00–10.00 Kari Tikkinen: Näyttöön perustuvan (lääke)tieteen kolme pääperiaatetta toimittajille: 1) Tarvitsemme systemaattisia katsauksia – miksi? 2) Näytön hierarkia kertoo milloin mikäkin näyttö on parasta – mikä on näytön varmuus ja laatu? 3) Näyttö ei koskaan yksin riitä – päätökset lopulta arvovalintoja.
Keskustelua aiheesta

10.00–11.00 Juhani Knuuti: Miksi tutkitun tiedon tulkinta ja omaksuminen on niin vaikeaa?
Johdatus siihen, kuinka erilaiset kognitiiviset harhat vinouttavat tekemiämme havaintoja, tulkintoja ja johtopäätöksiä. Miten tunnistaa erilaiset argumentaation ongelmat? Mitä toimittaja voi tehdä ollakseen tietoisempi oman ajattelunsa vinoutumista ja erilaisten sidonnaisuuksien vaikutuksista.
Keskustelua aiheesta

11.00–12.00 Jani Ruotsalainen: Ei yksi tutkimus kesää tee. Tutkimustulosten yhteenveto systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin. Mikä on riittävän samanlaista yhdistettäväksi? Miten arvioidaan katsauksen ja sen tuottaman näytön luotettavuutta?
Keskustelua aiheesta

12.00–12.45 Lounas (omakustanteinen)

HUOM. Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston Metsätalossa, Unioninkatu 40, sali 6.

Ilmoittautumiset viimeistään 29.4. Tuija Metsäaholle osoitteeseen sihteeri@terveystoimittajat.fi

(Teksti päivitetty 26.4.2022)

Posted in tapahtumat.