Apurahat

Maimu Halosen rahaston apurahat

Maimu Halosen rahasto edistää lääketieteen toimittajien ammatillista osaamista ja koulutusta. Rahaston varoista jaetaan vuosittain apurahoja Terveystoimittajat ry:n jäsenille sekä yhdistyksen omaan jatkokoulutukseen.

Apurahaa voi hakea jatkokoulutukseen, siihen liittyvään matkaan, tausta- tai koulutusaineistoon tai ammattialan kokousmatkaan.

Hakijan on toimitettava rahastolle määräaikaan mennessä apurahahakemus tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella  MHR-apurahalomake. Apurahan hakuaika on kunkin vuoden tammi-helmikuussa ja toinen haku touko-elokuussa. Hausta ilmoitetaan jäsenille yhdistyksen vuosikokouksessa ja sähköpostilla.

Myönnetty apuraha siirretään saajan pankkitilille välittömästi. Matka-apuraha maksetaan vasta matkan ja hyväksytyn tilityksen jälkeen. Hoitokunta voi kuitenkin hyväksyä matkaa varten ennakkoa.

Apurahan saajan on annettava hoitokunnalle kertomus apurahan käytöstä tarvittaessa tositteineen. Kertomus toimitetaan asiamiehelle rahaston lomakkeella – Apurahatilityslomake  – sovittuun ajankohtaan mennessä.

Maimu Halosen rahasto perustettiin vuonna 2003. Perustajayhteisöinä olivat Lääketieteen toimittajat ry (nyt Terveystoimittajat ry), Lääketietokeskus Oy, Suomen Apteekkariliitto ry ja Suomen Lääkäriliitto ry. Rahaston toiminnasta vastaa hoitokunta, jossa on yksi edustaja kustakin perustajayhdistyksestä. Hoitokunnan sihteerinä ja rahaston asiamiehenä toimii toimittajayhdistyksen nimeämä henkilö.

Maimu HalonenMaimu Halonen (1941-2000) toimi Lääkäriliiton tiedotussihteerinä ja lehdistöpäällikkönä 23 vuoden ajan. Hän oli keskeisessä asemassa lääketieteen toimittajien järjestäytyessä yhdistykseksi 1987.

Lisätietoja apurahoista saa rahaston asiamieheltä Silva Lehtiseltä (etunimi.sukunimi@gmail.com).