Apurahojen jako 20.9.2017

Maimu Halosen rahastolle tuli määräaikaan mennessä yksitoista apurahahakemusta, joiden summa oli 7 174,80  euroa. Rahaston hoitokunta päätti kokouksessaan 19.9.2017 myöntää apurahoja kahdeksalle hakijalle yhteensä 4 074,75  euroa.

Posted in tapahtumat.