Kevään apurahat on jaettu

Maimu Halosen rahaston hoitokunta kokoontui perjantaina 17.3.2023 ja käsitteli apurahahakemuksia.

Hakemuksia saatiin määräpäivään 28.2.2023 mennessä 10 kpl. Niiden yhteissumma oli 6 533,50 euroa. Apurahoja päätettiin myöntää 8 kpl, yhteensä 2 353,50 euroa.

Kaikille apurahaa hakeneille on lähetetty sähköpostiviesti. Lämpimät onnittelut apurahan saaneille!

Kriteerit
Apurahaa voi hakea jatkokoulutukseen, siihen liittyvään matkaan, tausta- tai koulutusaineistoon tai ammattialan kokousmatkaan. Rahaston tarkoitus on tukea aktiivisesti työelämässä olevia jäseniä, jotka tekevät toimittajan töitä. Päätökset tehdään kussakin kokouksessa erikseen. Joskus hakemuksia on paljon ja karsintaa on tehtävä enemmän. Myönnetty apuraha voi olla pienempi kuin mitä on haettu. Rahastosta jaetaan yleensä alle 1 000 euron suuruisia apurahoja.

Apurahan hakuaika on kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen haku tammi-helmikuussa ja toinen haku touko-elokuussa. Varsinaista karenssia ei ole käytössä, mutta myönnetyt apurahat pitää ilmoittaa kahdelta edelliseltä vuodelta.

Hoitokunta
Maimu Halosen rahasto perustettiin vuonna 2003. Perustajayhteisöinä olivat Lääketieteen toimittajat ry (nyt Terveystoimittajat ry), Lääketietokeskus Oy, Suomen Apteekkariliitto ry ja Suomen Lääkäriliitto ry. Rahaston toiminnasta vastaa hoitokunta, jossa on yksi edustaja kustakin perustajayhdistyksestä: Ilpo Salonen (pj, Terveystoimittajat), Erkki Kostiainen (Apteekkariliitto), Lauri Korkeaoja (Lääkäriliitto) ja Elisa Nordvall (Lääketietokeskus). Hoitokunnan sihteerinä ja rahaston asiamiehenä toimii Tuija Metsäaho.

Posted in tapahtumat.